MTsN 1 MALANG UJI KUALITAS HAFALAN AL QURAN DENGAN UJIAN TERBUKA

MasanegaOfficial – Gondanglegi. Senin, 5 Februari 2024. Dalam rangka meningkatkan kualitas hafalan al Quran Program Kelas Agama MTsN 1 Malang telah melaksanakan ujian terbuka tahfidh pagi tadi. Bertempat di auditorium 2 dengan jumlah total peserta 86. Mereka terdiri dari kelas 7 (32 peserta), kelas 8 (26 peserta), dan kelas 9 (28 peserta). Ujian terbagi ke dalam tiga sesi, yaitu sesi 1 (pukul 08.00 – 10.30), sesi 2 (pukul 11.00 – 13.00), dan sesi 3 (pukul 13.30 – 15.30)

Pra syarat para peserta sebelum mengikuti ujian diharuskan lulus program Tasmi’ terlebih dahulu. Yaitu menghafal keseluruhan juz yang akan diujikan kepada mushahhih yang dilaksanakan selama dua minggu sebelum ujian.

Sambutan ketua program Kelas Agama, Ustadz Yofi Irwantiyono, mengawali kegiatan ini. Dilanjutkan dengan penyampaian teknis ujian.

Penguji tahfidh kali ini adalah Ustadz M. Maulana Ridlo dan Ustadzah Ruqayyah. Dibantu oleh Ustadz Hasan dan Ustadzah Amalia sebagai mushahhih ujian.

Seluruh peserta berhasil menyelesaikan ujian sekitar pukul 4 sore. Dengan harapan mereka memperoleh predikat lulus. Tak kalah pentingnya yaitu dengan belajar menghafal al Quran menambah kemanfaatan dan keberkahan.

Ujian Tahfidz pada hari ini merupakan ujian gelombang pertama. Dan setelah ujian-ujian di madrasah mereka akan diuji kembali sebelum acara Muwaddaah program Kelas Agama nanti (sekitar bulan Mei).

#KementerianSemuaAgama

https://www.instagram.com/masanegaofficial/?hl=id